Lai Châu: Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Tham dự hội nghị trực tuyến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử nhằm triển khai biện pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu cùng đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử.

Ảnh đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu

Tại Hội nghị đại diện các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lai Châu đã năm được tổng quan tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử, nghe các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm giới thiệu các chuyên đề về thương mại điện tử và xử lý vi phạm liên quan đến thương mại điện tử; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin truyền thông và kinh doanh hàng giả, hàng cấm qua đường bưu chính và internet; nhận diện hành vi, phương thức, thủ đoạn vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu; quản lý thuế và những hành vi vi phạm về thuế trong thương mại điện tử; nhận diện hành vi, phương thức, thủ đoạn vi phạm trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; thu thập thông tin, chứng cứ về hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên không gian mạng…

Qua Hội nghị các thành viên tham dự đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu về nhận diện hành vi, phương thức, thủ đoạn và các biện pháp xử lý vi phạm liên quan đến thương mại điện tử. Phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thương mại điện tử.

 

Phòng TTPC - Cục QLTT Lai Châu