Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 306/QĐ-QLTT ngày 21/9/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục QLTT Lai Châu
Xem chi tiết tại đây
Cục QLTT Lai Châu