Cục QLTT Lai Châu: Đội QLTT số 4 triển khai thực hiện ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Trong tháng 8/2021, Đội QLTT số 4 triển khai thực hiện ký cam kết đối với 60 cơ sở kinh doanh trên địa bàn về đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Trong tháng 8/2021, Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Lai Châu đã thực hiện vận động, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật kết hợp với việc ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với 60 cơ sở kinh doanh trên địa bàn 02 huyện Phong Thổ và Sìn Hồ.

Việc triển khai sẽ tiếp tục được Đội thực hiện trong thời gian tới nhằm đảm bảo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong kinh doanh.

Quang Việt - Đội QLTT số 4