Cục QLTT Lai Châu: Đội QLTT số 2 tổ chức ký cam kết đối với 120 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu

Trong tháng 10 và tháng 11, Đội QLTT số 2 tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với 120 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. từ tháng 10 đến 22/11/2021 Đội QLTT số 2 - Cục QLTT Lai Châu đã thực hiện vận động, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật kết hợp với việc ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với 120 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Việc thực hiện ký cam kết sẽ được Đội QLTT số 2 tiếp tục thực hiện nhằm đảm bảo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong kinh doanh.

Tấn Thanh - Đội QLTT số 2