STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
2020 Quyết định số 306/QĐ-QLTT 21/09/2020