BAN CHỈ ĐẠO 389

Lai Châu: Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử

Tham dự hội nghị trực tuyến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử nhằm triển khai biện pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch 399/KH-BCĐ389 ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia